vumsok.jpg (27287 bytes)

Vysvětlení k úvodnímu obrázku   zde

 


Návštěvní kniha

 

Obsah  stránek Strejdaware

 Počítání balíků s kamerou

       Počítání balíků  pomocí kamery je přesnější než  obvyklé počítání pomocí přerušování světelného paprsku k fotonce. Na pásovém dopravníku dokáže rozlišit předměty  ležící v zákrytu vedle sebe a také dotýkající se objekty.

 Teploměr-zapisovač s rozlišením 0,01C

       Vysoká rozlišovací schopnost je zajištena  vhodným termistorem. Není použit obvyklý AD převodník, ale   zapojení s obvodem B555  převádějící změny termistoru na šířku impulsů. Linearizace stupnice je zajištěna v rozsahu  -20C až +80C . Přístroj může zapisovat  4 údaje teploty v závislosti na čase .Zapisovat lze v autonomním režimu do vnitřní paměti , nebo je možno vysílat data po komunikaci RS485  a  graficky zobrazovat na PC.

 Cyklistický  výškoměr - zapisovač.

        Námětem   byl  kapesní výškoměr který uveřejnil Radek Václavík  v HW-SERVER. Při umístění na kole je přístroj připojen podobně jako cyklocomputer .  Současně snímá údaj výšky a vzdálenosti. Data se ukládají do vnitřní paměti a doma po připojení k PC je možno  zobrazit  výškový profil terénu, časový průběh rychlosti a při znalosti celkové váhy , také časový průběh výkonu.

 Analyzátor komunikace po RS232

        Analyzátorem je pomocné PC spolu s kabelovou vsuvkou  zapojenou do sledované linky. Jsou prokládaně zobrazovány    dotazy RxT a odpovědi TxD.

      

 Vyhodnocování spotřeby elektřiny, tepla a odběru vody

         Základem je program pro PC spolu s HW  doplňky. Provádí se záznam a grafické zobrazení při časové základně trvající den , týden, měsíc a rok. Data jsou snímána  pomocí impulsních snimačů, komunikací   s měřičem tepla Schinzel a komunikací s čtyřkanálovými měřiči teploty vlastní výroby.

Datum předchozích částí: 12.9.2003

Poslední editace:  4.9.2009    9792x  -  10112x

 

Testování nitrooční čočky ve vlastních očích.
   S pomocí bodového světelného zdroje a silné čočky je možno pozorovat průchod světla plochou oční čočky. To jsem prováděl před operací šedého zákalu a také po implantaci  nitroočních čoček.  Během několika týdnů po operaci bylo patrné, jak se nervová soustava postupně adaptuje na nové vlastnosti optického systému.
      24.2.2015

Měření výšky hladiny a přítoku ve vrtané studni.   10.10.2015

   Měření výšky je prováděno prostřednictvím změny elektrické kapacity vedení spuštěného do studny. Měření přítoku je převáděno na měření doby chodu čerpadla. Výsledek je poněkud  překvapivý. Mám přítok vody cca 1 nF ( nanoFarad) za hodinu. O víkendu přítok silně klesá.


 Elektrokolo, měření kapacity Li-ion akumulátoru  29.12.2016  

      Pomocí jednoduchých prostředků jsem zjistil množství ampérhodin při nabíjení akumulátoru. To určuje energii spotřebovanou při předchozí jízdě. Podobným způsobem mohu také měřit ampérhodiny při vybíjení akumulátoru do zatěžovacího odporu a určit skutečnou kapacitu akumulátoru.

 

  Ochrana čerpadla proti běhu nasucho.         19.3.2017

   Návrh jednoduchého a levného řešení pro ochranu čerpadla Nautila v situaci kdy dojde voda ve studni.

Otázky k Einsteinově Speciální teorii relativity  
16.4.2018
Ing Pavel Strejček       pstrejcek@c-box.cz